Slovak/ IBP - Integratívna Psychoterapia Tela

   

Myslím, že "mystérium života" je správny výraz na označenie našej existencie v časo-priestore bytia. Táto "alchýmia" sa tvorí dávno pred počatím človeka a nazývame ju oblasťou "transpersonálnou", ktorá siaha poza bytosť jedinca do minulých životov, jeho predkom, a tiež do kolektívneho nevedomia, ktorým sa tak krásne v západnej psychológii zaoberal Carl Jung. Do tohto priestoru nazeráme prostredníctvom našich snov, astrálneho a šamanského cestovania, meditácií, hypnózy, regresov, atď.

Z tohto pohľadu môžeme smelo ustáliť pojem "kreatívnej voľnosti nekonečného priestoru" v ponímani ako duch a hmota navzájom spolupracujú pri tvorbe ľudskej bytosti.

 

V jednoduchej laickej reči zhrniem podstatu IBP, ktorá je fúziou západnej a východnej psychológie tela, nasledovne.

Duše matky a dieťaťa uzavrú dohodu, ktorá predstavuje akýsi "scenár" života dieťaťa. Pokiaľ matka nepotratí alebo si plod nedá vziať, potom je dohoda ratifikovaná oboma stranami. Preto jogíni oslavujú 120. deň tehotenstva ako vstup nového človiečika do ľudskej spoločnosti tu na Zemi. Podvedomie matky vytvára 8 z 10 energetických tiel dieťaťa, čo je akási prvá matrica, do ktorej sa duša dieťaťa z vlastnej vôle vtesná. Preto je vplyv matky na ďalší život dieťaťa taký jedinečný.

Ďalšia matrica prichádza s narodením, keď dieťa vstupuje do rodinných a spoločenských vzťahov. Tu sa dieťa učí ako sa v nich čo najbezpečnejšie a najúspešnejšie pohybovať. Je to proces "downloadingu" resp. načítavania "softwaru" kapacitou najvýkonnejšieho počítača. Matrica ako prežiť (program, vzorec, software) sa ustáli do tela (nosič, teritórium vnútorného kráľovstva, hardware), keď dieťa dosiahne 6-8 rokov. Vtedy sa uzavrie aj korunná čakra a človek funguje s týmto programom po zvyšok života.

Ledaže sa rozhodne ho zmeniť! K tomu potrebuje vynaložiť nevídané úsilie, lebo kapacita jeho "operačného systému" už nikdy nie je taká vykonná ako v prvých rokoch života. Preto sa vraví, že "zvyk je železná košeľa". Aj v samotnej prírode nie je jednoduché presmerovať tok rieky, ktorá si dlhými rokmi vyhĺbila svoje koryto. Toto "koryto" nazývame v terapii a joge "charakter" a tvorí sa ustavičným opakovaním, resp. prehrávaním "softwaru". V joge samskaras, alebo frekvencie mysle a emócie, doslova modelujú tvar a kvalitu nášho tela.

Na najhlbšej ľudskej úrovni potrebujeme byť milovaní, chcení, uznavaní, zaopatrení, atď. Keďže dieťa je v prvých rokoch života úplne odkázané na rodičov (opatrovníkov), naučí sa byť akýmsi "agentom" pre vyplnenie ich predstáv a očakávaní, len aby prežilo a naplnilo vlastné základné potreby. Tu sa udeje niečo (oddelenie od vlastnej prirodzenosti), čo často človek pochopí až v strednom veku: stratíme priame prepojenie s poslaním vlastnej duše a v hypnóze tohto programovania zabudneme načo sme sem vlastne prišli a kto sme. Nie je to žiadna tragédia, pretože je to súčasť "scenára".

V tomto štádiu si ľudia zvyčajne zvolia terapiu, alebo inú cestu "precitnutia", na to, aby sa dokázali orientovať v nánosoch " koryta rieky nášho života" a vrátiť sa k vlastnej podstate. V IBP terapii prejdeme za pomoci kognitívnych (vedomých) metód rozpamätávania sa cez podvedomie a nevedomie (za pomoci dychových a pohybových techník), až do jasu zdravého jadra jedinca, kde je priamo prepojený s dušou, vie kto je a načo sem prišiel.

Ako to prebieha? Terapeut a klient sa najprv "oťukajú" cez proces spoznávania vlastných energetických/emočných hraníc, aby nedošlo k nezdravým projekciám a vplyvom. Potom spolu načrtnú akúsi "mapu softwaru", ktorá vyzerá ako strom rodinného života z pohľadu kvality ich vzťahov. Táto "mapa" je priamo premietnutá do tela klienta, kde akoby "v šuflíčkoch" držíme uschované emócie, presvedčenia a traumy z detstva. Sú to spomienky, ktoré svojou intenzitou zanechali hlbokú stopu v našom prežívaní alebo ponímaní seba v okolitom svete. Tieto "šuflíčky" sú často ako "13-te komnaty", ktoré sme starostlivo uzamkli a často odhodili kľúč, lebo v nich sídli bolesť a hrôza, ktorú už nikdy nechceme precítiť.

Prostredníctvom dychu a jogových techník tieto "šuflíčky" otvoríme a s našou kapacitou dospelého človeka (už nie bezbranného dieťaťa) tieto pocity a vnemy znovu zažijeme a preliečime kontext (bezmocnosť, strach, hnev, úzkosť, žiaľ, hamba, atď). Je to práve ten kontext, resp. príbeh, ktorý z nás po celé tie roky robil akúsi obeť okolností nášho života. Teraz vstupujeme do vlastnej autority a sily. Nepotrebujeme byť viacej "agentom" niekoho iného. Uplatňujeme vlastnú slobodnú vôľu a životnú energiu na prečistenie "koryta nášho života". Pod nánosmi nachádzame novú vitalitu a kreativitu.

Výsledky tohto procesu prinášajú ozdravenie rodinných, pracovných a vlastne všetkých vzťahov v našom živote. Chápeme, že nie sme závislí na vôli a predstavách druhých; že sme jedineční a slobodní. Často na vlastné prekvapenie zistíme, ako si Tí, ktorých sme sa snažili našim nezdravým vzorcom správania sa uspokojiť, vydýchnu. Odbremeníme ich od našej neschopnosti byť zdravý, šťastný a samostatný. Uplatňovaním tejto slobody a vitality vytvárame priestor pre druhých, aby sa ujali vlastnej slobody voľne dýchať a rozhodovať sa.

Intenzita a účinnosť IBP s prvkami Kundalini jogy je trvalá. Kto raz nájde a otvorí "šuflík", nezabudne. Neznamená to, že odteraz bude všetko jednoduché. Život je cesta, nie destinácia. Odvíja sa špirálovito a "šuflíkové efekty" budú naďalej prebleskovať cez naše fyzično a psychično. IBP a Kundalini nás naučia odvahe pozrieť sa pravde do očí a vytrvalosti na ceste vykoreňovania nezdravých návykov a vzorcov presvedčenia.

 

 

Osobné stretnutie s Jankou (IBP) malo pre mňa veľký význam. Prešla som rôznymi technikami a sama som prišla na veci z podvedomia, ktoré ma blokovali vo vývoji. Na základe toho som sa potom mohla v živote posunúť a vedome pracovať v daných oblastiach. Marianka, 2017

 

V slovníku tých, ktorí prešli týmto procesom to znie v mojom preklade a parafrázovaní asi takto:

Už nehľadám. Prijímam sa. Som láska. Vnútorná sloboda. Tú mi nikto nemôže zobrať. Našiel som - už sa mám! Viem kto som a žasnem ako dlho som bol cudzincom vo vlastných útrobách. Smejem sa - kam som sa podel? Mám istotu sám v sebe, preto sa Ti viem pozrieť priamo do očí a zvestovať: "Ľúbim sa". Z plnosti sebalásky potom dokážem milovať Teba ako seba samého, bez podmienok a hier. Už nič nepotrebujem, lebo sa mám. Zostávam však otvorený prijímať a zdielať.

V jadre hurikánu je pokoj, z ktorého čerpám, keď sa všetko okolo mňa rúca. Vo vlastnom zúfalstve a bolesti nachádzam svetielko nádeje, teplo lásky a útechu vedomia, že to všetko sa deje v záujme najvyššieho dobra. Bolí to, ale ja netrpím. Čím hlbšie do tmy načriem, tým viacej svetla sa mi vráti!

Tú lásku mi nikto nevie dať ani vziať. V jej plnosti sa stávam slobodná vzdať sa všetkého čo mi je najmilšie vo vedomí, že čo je moje sa samo ku mne slobodne navráti. Ked sa vzdám na čom ulpievam, precitnem do naplnenia a vnútornej slobody. Ak nemám vnútornú slobodu, nedokážem ju dať druhým.

Sám som si medicínou. Diktát cudzincov môjho vnútra pominul. Cítim, viem, a mám všetko na rozkvet a rozlet vo vlastných útrobách.

Už nič netajím a odkladám masku. Nepotrebujem tlmiť vlastné svetlo. Prijímam svoju silu a nebojím sa, že sa popálim alebo spálim svoje okolie.

Naberám odvahu prejsť z odľahlého kúta do kruhu. Nachádzam seba v každom z nás cez smiech a plač. Prináležím. Neotáľam a neváham. Som. Bez hamby a studu. Sám sebou. A oslavujem akí sme odvážni prijať sa vo vlastnom svetle.

Proces komplexnej IBP terapie zvyčajne obnáša aspoň 8 osobných stretnutí. Aj jedno sedenie dokáže byť nápomocné transformácii osobnosti. Individuálna terapia trvá 2 hodiny a má hodnotu 55 euro. Kontaktujte ma priamo cez telefón alebo email v mesiacoch apríl a máj 2017.

K dispozícii sú aj workshopy alebo skupinové terapie.

Kde a kedy sa konajú hľadaj TU alebo pozri

http://openmind.sk/Blog/Telo-ako-nas-senzor-Integrativna-psychoterapia-tela-s-Janou-Ziman

https://www.facebook.com/kundalinijogaSK

 

www.kundaliniyogahealing.com

   

 Tel: 0907-522-132   E-mail: janaziman@shaw.ca